وبگاه شخصی رضا میرشکار

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: رضا
نام خانوادگي: میرشکار
دانشكده: علوم دامی
گروه آموزشي: تغذیه دام و طیور
رتبه علمی: استاديار
پست الكترونيك: mirshekar@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيعلوم دامی علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1382-1386 
كارشناسي ارشدتغذیه دام علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1386-1388 
دكتريتغذیه دام علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1388-1393  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: تاثیر منابع مختلف روغن گیاهی بر عملکرد، غنی سازی گوشت توسط اسیدهای چرب امگا-3 و بیان ژن Delta-6-Desaturase در جوجه های گوشتی
English: Effect of different vegetable oil sources on performance, omega-3 enrichment of meat and expression of Delta-6-Desaturase gene in broiler chickens

  تخصص اصلی


تغذیه طیور
1-تغذیه طیور
2-پرورش طیور
3-کیفیت گوشت
4-نوتریژنومیکس
5-تولید محصولات با ارزش افزودهآشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی


تخصص اصلي :
تغذیه و پرورش طیور
  بازديد : 16229
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان