وبگاه شخصی رضا میرشکار

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

 1. رضا میرشکار، بهروز دستار، بهاره شعبانپور, اثر عصاره های گیاهی چای سبز، اکیناسه و رزماری بر طول دوره ماندگاری گوشت ران جوجه های گوشتی, پژوهش و سازندگی, 1394, شماره (106), 179-196
 2. بهروز دستار، امین عشایری زاده، سعید زره داران، امید عشایری زاده، رضا میرشکار, تاثیر حذف مکمل ویتامینی در جیره¬های با سطح متفاوت انرژی بر عملکرد و ترکیب لاشه جوجه¬های گوشتی در مواجه با تنش گرمایی, پژوهش و سازندگی, 1393, شماره (104), 111-122
 3. رضا میرشکار، فتح اله بلداجی، بهروز دستار، احد یامچی, اثر جایگزینی روغن سویا با روغن کتان در زمان های مختلف بر عملکرد، ترکیب لاشه و غنی شدن گوشت سینه و ران جوجه های گوشتی با اسیدهای چرب امگا-3, تحقیقات تولیدات دامی, 1393, 21-31
 4. گل بهار آق، بهروز دستار، محمود شمس شرق، سید رضا هاشمی، رضا میرشکار, اثرات سطوح مختلف سیاه دانه در جیره های حاوی سطوح متفاوت پروتئین بر عملکرد، کیفیت بستر و شاخص های استخوان درشت نی جوجه های گوشتی, پژوهش های علوم دامی, 1392, شماره (23), 181-194
 1. Reza Mirshekar, Fathollah Boldaji, Behrouz Dastar, Ahad Yamchi, Somayeh Pashaei, Longer consumption of flaxseed oil enhances n-3 fatty acid content of chicken meat and expression of FADS2 gene, European Journal of Lipid Science and Technology, 2015, شماره (117), 810-819
 2. Reza Mirshekar, Behrouz dastar, Bahareh Shabanpour, Saeed Hassani, Effect of dietary nutrient density and vitamin premix withdrawal on performance and meat quality of broiler chickens, Journal of The Science of Food and Agriculture, 2013, شماره (93), 2979-2985
 3. Somayeh Pashaei, Vahideh Razmazar, Reza Mirshekar, Gas Production: A Proposed in vitro Method to Estimate the Extent of Digestion of a Feedstuff in the Rumen , Pakistan Journal of Biological Science, 2010, شماره (10), 573-580
 4. Reza Mirshekar, Behrouz dastar, Bahareh Shabanpour, Effect of Rosemary, Echinacea , Green tea extracts and Ascorbic acid on broiler meat quality, Pakistan Journal of Biological Science, 2009, شماره (12), 1069-1074
 1. رضا میرشکار، فتح اله بلداجی، بهروز دستار، احد یامچی, اثر نوع روغن جیره بر عملکرد رشد و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی, اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست, 1395, ایران, تهران
 2. رضا میرشکار، فتح اله بلداجی، بهروز دستار، احد یامچی, تعیین زمان بهینه افزودن روغن کتان به جیره جوجه های گوشتی, اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست, 1395, ایران, تهران
 3. علی صادقی، بهروز دستار، محمود شمس شرق، رضا میرشکار, تأثیر افزودن پروبیوتیک، آنزیم و نوع روغن در جیره های بر پایه گندم بر خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی, دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور, 1394, ایران, گرگان
 4. علی صادقی، بهروز دستار، محمود شمس شرق، رضا میرشکار, بررسی عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی در پاسخ به افزودن پروبیوتیک، آنزیم و نوع چربی در جیره های بر پایه گندم, دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور, 1394, ایران, گرگان
 5. رضا میرشکار، بهروز دستار، بهاره شعبانپور، سعید حسنی, تاثیر حذف مکمل¬های ویتامینی در جیره¬های دارای مقادیر متفاوت انرژی بر عملکرد و pH گوشت ران جوجه¬های گوشتی, پنجمین کنگره علوم دامی, 1391, ایران, تهران
 6. رضا میرشکار، بهروز دستار، بهاره شعبانپور, اثر عصاره های چای سبز، رزماری و اکیناسه بر خصوصیات حسی گوشت نگهداری شده در C°4, نخستین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر, 1390, ایران, کرمان
 7. رضا میرشکار، بهروز دستار، بهاره شعبانپور، سعید حسنی, تأثير حذف مكمل ويتاميني در جيره هاي حاوي مقادير متفاوت انرژي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي, نخستین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر, 1390, ایران, کرمان
 8. رضا میرشکار، بهروز دستار، بهاره شعبانپور, استفاده از عصاره های گیاهی جهت حفظ خصوصیات حسی گوشت ران نگهداری شده در فریزر C°20-, نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی , 1390, ایران, گرگان
 9. اغول طاقان آق، بهروز دستار، محمود شمس شرق، سید رضا هاشمی، رضا میرشکار, بررسی اثر افزودن سیاه دانه در جیره های حاوی سطوح متفاوت پروتئین بر کیفیت گوشت سینه جوجه های گوشتی, نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی , 1390, ایران, گرگان
 10. اغول طاقان آق، بهروز دستار، محمود شمس شرق، سید رضا هاشمی، رضا میرشکار, بررسی اثر سطوح مختلف سیاه دانه بر کیفیت گوشت ران مرغ نگهداری شده در یخچال, نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی , 1390, ایران, گرگان
 11. اغول طاقان آق، بهروز دستار، محمود شمس شرق، سید رضا هاشمی، رضا میرشکار, بررسی اثر جنس و افزودن سیاه دانه در جیره های کم پروتئین بر کیفیت گوشت سینه جوجه های گوشتی, اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی, 1390, ایران, زنجان
 12. سمیه پاشایی، رضا میرشکار, قابلیت هضم پروتئین و نیاز اسید آمینه اسب های جوان, اولین همایش ملی صنعت اسب و اسب داری ایران-گنبد گاووس, 1390, ایران, گنبد
 13. رضا میرشکار سمیه پاشایی, توارث رنگ پوشش بدن اسب, اولین همایش ملی صنعت اسب و اسب داری ایران-گنبد گاووس, 1390, ایران, گنبد
 14. سمیه پاشایی، رضا میرشکار, نقش بیوتکنولوژی در حفظ تنوع زیستی حیوانات مزرعه ای, همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی, 1390, ایران, گرگان
 15. رضا میرشکار، بهروز دستار، بهاره شعبانپور, اثر عصاره هاي چاي سبز، رزماري و اكيناسه روي ماندگاري ران مرغ در دماي°4 سانتيگراد, چهارمین کنگره علوم دامی کشور, 1389, ایران, تهران
 16. رضا میرشکار، بهروز دستار، بهاره شعبانپور، سعید حسنی, بررسی تاثیر حذف مکمل های ویتامینی از جیره های حاوی مقادیر متفاوت انرژی بر عملکرد و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی, چهارمین کنگره علوم دامی کشور, 1389, ایران, تهران
 17. رضا میرشکار، بهروز دستار، سمیه پاشایی, کنجاله تخم پنبه در تغذیه طیور, سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغن های خوراکی, 1389, ایران, تهران
 18. رضا میرشکار، بهروز دستار، بهاره شعبانپور, اثر عصاره های رزماری، اکیناسه و چای سبز روی اکسیداسیون چربی و ظرفیت نگهداری آب در طی انجماد ران مرغ, سمینار بهبود کمیت و کیفیت لاشه دام و طیور, 1388, ایران, تهران

    بازديد : 16226
  Copyright © 2014
  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان